ogolna.jpg (19231 bytes)

Gmina Sicienko graniczy z Bydgoszczą. Leży na północny zachód od granic miasta. Od siedziby gminy do Bydgoszczy można dojechać w ciągu zaledwie 7 minut.
Gminę zamieszkuje 7710 mieszkańców.
W skład gminy wchodzi 38 miejscowości i jest podzielona na 20 sołectw tj:

Sicienko, Wojnowo, Osówiec, Szczutki, Mochle, Zawada, Strzelewo, Zielonczyn, Samsieczno, Gliszcz, Trzemiętowo, Trzemiętówko, Wierzchucinek, Wierzchucice, Nowaczkowo, Murucin, Łukówiec, Kruszyn, Pawłówek, Dąbrówka Nowa.
Jest gminą typowo rolniczą.

Telefony:

Urząd Gminy 
ul. Mrotecka 9, 86-014 Sicienko 
- centrala: 
- wójt: 
e-mail: 


  587 04 01 do 405
  587 04 00, tel./fax 587 04 07
   sicienko@cps.pl
  Urząd Pocztowy:    381 55 99
Komisariat Policji:    381 55 67
Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki  Zdrowotnej

  381 55 89
- poradnia w Mochlu:    381 54 92
- poradnia w Kruszynia:    381 51 54
- labolatorium analityczne:    587 05 60
Apteka w Sicienku   381 55 81
Zakład Komunalny:    381 55 70
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej:    587 04 06
Bank Spółdzielczy w Bydgoszczy   
oddział w Sicienku: 

  381 55 14
Szkoły Podstawowe:   
- w Sicienku:    587 05 69
- w Wojnowie:    587 05 66
- w Trzemiętowie:    381 50 25
- w Kruszynie:    381 51 06
- w Strzelewie:    381 53 29
- w Samsiecznie:    385 70 87
Gimnazja: 
- w Sicienku:    587 05 69
- w Wojnowie:    587 05 66

mapa.jpg (38829 bytes)