/* $Id: op.html,v 0.2 2002/09/05 20:01:41 zim Exp $ */

* Operatorem może zostać każda osoba, której kandydaturę zgłosił któryś 
 z operatorów kanału #linux.pl
* Zgłoszenie odbywa sie poprzez wysłanie maila na listę kanału #linux.pl
 (dostęp tylko dla aktualnych operatorów kanału)
* Po zgłoszeniu kandydatury następuje głosowanie, które kończy się po 
 upływie 14 dni od zgłoszenia, lub po uzyskaniu 50% + 1 głosów na tak lub nie.
* Osoby głosujące mają prawo do zmiany swojej decyzji - liczy się ostatni 
 oddany głos.
* Po pozytywnym rozpatrzeniu kandydatury nowy operator przechodzi dwutygodniowy
 okres próbny, podczas którego oswaja się z małpką, a pozostali operatorzy 
 mają czas na przemyślenie głosowania.
 W przypadku braku weta, po upłynięciu okresu próbnego osoba taka uzyskuje
 wszelkie uprawnienia operatora. Ma takie same prawa i obowiązki jak 
 pozostali, bez względu na staż.
* W sytuacjach ekstremalnych (próba takeoveru, choroba psychiczna któregoś
 z operatorów, etc) zasady te można w pewnym stopniu naginać i łamać,
 jednak w granicach zdrowego rozsądku.
 Wiadomo że ludzie uczą się na błędach, dlatego decyzje o wyciąganiu
 konsekwencji wobec osób które swoim zachowaniem zaszkodziły kanałowi
 podejmujemy wspólnie - podczas dyskusji na liście / głosowania.
 
  Copyright 2002 (c) zim <zim@tx.pl>.


http://linux.tx.pl
#linux.pl fortunes :-))
Stronka o Xach - by Cinus
zim