::::::: analiza chemiczna kobiety :::::::


Przedmiot badań: Kobieta

Symbol: Ko

Odkryta przez: Adama

Waga atomowa: Średnia oczekiwana 59 a.j.m. (atomowych jednostek masy), ale znane są izotopy od 50 do 80 a.j.m.

Występowanie: Nadwyżki ilościowe w obszarach zurbanizowanych.

Właściwoci chemiczne:

 1. Wykazuje duże powinowactwo ze złotem (Au), srebrem (Ag), platyną (Pt), szlachetnymi i półszlachetnymi kamieniami i minerałami

 2. Zdolna do absorbowania wielkich ilości drogich substancji.

 3. Może samorzutnie eksplodować jeśli pozostawić ja samą w obecności mężczyzny.

 4. Nierozpuszczalna w cieczach, ale jej aktywność wzrasta po nasączeniu etanolem.

 5. Ulega naciskowi tylko we właściwej płaszczyźnie krystalograficznej.

Własności fizyczne:

 1. Powierzchnia zwykle pokryta warstwą barwników.

 2. Wrze i zamarza bez wyraźnej przyczyny.

 3. Topi się po jej właściwym potraktowaniu.

 4. Gorzka, jeśli używać jej niewłaściwie.

 5. Znajdowana pod różnymi postaciami - od czystego metalu do pospolitej rudy.

Zastosowanie:

 1. Wysoce dekoracyjny element, szczególnie w samochodach sportowych.

 2. Przedstawicielka silnych reduktorów pieniędzy.

 3. Pomocna przy wypoczynku.

Testy:

 1. Czysty egzemplarz przybiera odcień różowy, jeśli jest odkryty w naturalnej postaci.

 2. Zielenieje jeśli obok niej znajduje się lepszy izotop.

 3. Wysoce niebezpieczna w niedoświadczonych rękach.

 4. Niemożliwe posiadanie więcej niż jednego trwałego izotopu.