Nowości w 2.10.xx

Obecnie wszystkie polskie serwery IRC korzystaja z wersji 2.10.xx oprogramowania. W wersji tej wprowadzono nowe atrybuty kanałów, nowy typ kanałów zabezpieczonych przed przejęciem oraz inne ulepszenia.

I tak atrybut użytkownika +a ustawiany automatycznie poprzez polecenie /away jest obecnie przekazywany między serwerami i dzięki temu będzie znowu widać kto jest away a kto nie. (odpowiednio ustawione literki "G" i H na spisach użytkowników dostarczanych przez /w i /who oraz odpowiednia odpowiedź na /whois) Jednocześnie między serwerami przenoszona jest tylko flaga, a więc napis określający powód nieobecności (away reason) nie będzie widoczny poprzez /whois Nickname dla użytkowników innych serwerów - zamiast niego pokazywany jest standardowy napis "Gone".

Żeby zobaczyć powód nieobecności (away reason) ustawiony przez użytkownika należy wykonać komendę: '/whois nick nick'. Może to trwać dłużej, gdyż zapytanie to jest przesyłane do serwera, na którym siedzi (czyli do którego jest podłączony) 'nick'.

Kanały

Dużo zmian w nowej wesji serwera dotyczy kanałów. Wprowadzone zostały nowe atrybuty kanałów:

Ponadto:

!Kanały

Najważniejszą zmianą związaną z obsługą kanałów w nowych serwerach jest prowadzenie nowego typu kanałow o nazwie zaczynającej się od "!" zamiast tradycyjnego "#".

Kanały są próbą rozwiązania problemu przejmowania kanalów na splicie (częsta metoda tzw. takeoveru). Stosowana metoda polega na tym, że jeśli dochodzi do splitu a ktoś próbuje wejść na kanał na serwerze, na którym kanał w danej chwili nie istnieje wówczas do podanej przez niego nazwy kanału dodawany jest losowy przedrostek. Przykładowo:

/join !kanal

spowoduje wejście na !<przedrostek>kanal. (Kanały takie tworzy się poprzez /join !#kanal lub /join !!kanał [druga wersja może zostać zarzucona w przyszłości], na istniejące kanały wchodzi się poprzez /join !kanal [Od 2.10.1]).

Dodatkowo, dla !kanalu można ustawić nowy tryb +r (reop), co spowoduje, że jeśli żaden z użytkowników kanału nie będzie miał opa a na kanale będzie nie więcej jak 5 osób to po jakimś czasie serwer da opa wszystkim na kanale. Jeśli natomiast będzie więcej użytkowników to opa dostanie losowo wybrany spośród nich.

Niestety, aby korzystać z !kanałów niezbędne może być zastosowanie nowszej wersji klienta do IRC lub nałożenie patcha na obecnie stosowanego. Patch do ircII jest dostępny u Beeth-a. Ponadto kanały te dostępne są wyłącznie na serwerach używających oprogramowania w wersji 2.10.xx.

Więcej informacji o nowych kanałach po angielsku.

Serwery

Zmiany mniej widoczne dla większości użytkowników do przedewszystkim nowy sposób wymiany informacji pomiędzy serwerami zaraz po ich połączeniu (NJOIN), dzięki czemu leczenie splitów powinno trwać szybciej oraz nowa metoda autentykacji połączeń.


Powrót na główną stronę

Emin na podstawie listu Piotra Kucharskiego (Beeth-a).