---

| Techniczne

FAQ 18

Poprzednie pytanie
Pytania
Następne pytanie

---

?

PRAWO AUTORSKIE A KAKOFONIA

!

Autor Kakofonii stoi na stanowisku, że prawo autorskie, tak jak każde inne, powinno być respektowane. Dlatego wszystkie zamieszczone na Kakofonii materiały zostały zamieszczone bez naruszania Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24, poz. 83 z późniejszymi zmianami). Materiały dźwiękowe udostępniane są na Kakofonii na podstawie następujących przepisów wspomnianej ustawy:

Art. 29, ust. 1.
Wolno przytaczać w utworach stanowiących samoistną całość urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym wyjaśnianiem, analizą krytyczną, nauczaniem lub prawami gatunku twórczości.

Art. 34.
Można korzystać z utworów w granicach dozwolonego użytku pod warunkiem wymienienia twórcy i źródła. Twórcy nie przysługuje prawo do wynagrodzenia, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Art. 35.
Dozwolony użytek nie może naruszać normalnego korzystania z utworu lub godzić w słuszne interesy twórcy.

Autor nie ponosi odpowiedzialności za korzystanie przez osoby trzecie z dostępnych na Kakofonii materiałów w sposób niezgodny z prawem.

ZOBACZ TEŻ
Czy mogę wykorzystywać materiały zamieszczone na Kakofonii?
Jak mogę umieścić link do Kakofonii na swojej stronie WWW?

 


K(C) MG. KAKOFONIA jest częścią serwisu STOPKLATKA.