Marek Fritzhand
Artykuł pt. "Budowla komunizmu":
 
Z budowli komunizmu - najwspanialsza
Moralność komunistyczna - największym
osiągnięciem ludzi radzieckich
 
    Jedynie wychowankowie społeczeństwa socjalistycznego wyzwoleni z kajdan własności prywatnej środków produkcji, a co za tym idzie od dezorganizującej współżycie ludzkie gospodarki i zezwierzęcającej człowieka ideologii burżuazyjnej, zdolni są do przekształcania pustyń w kwitnące sady, do zmieniania biegu wielkich rzek i podporządkowania sobie żywiołów przyrody.
 
Artykuł ukazał się w "NOWEJ DRODZE" w 1952 roku.
 
OD AUTORÓW:
Ciekawe, czy ówcześni liderzy SLD też potrafią zmieniać biegi rzek...  :-)
Komizm
6
Bezsensowność
6
Propaganda
6
Poziom bełkotu
6
Ocena końcowa
6
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski