Józef Grzędzicki
Artykuł pt. "Chłop małorolny":
 
    Jak popatrzę na swój kawałek ziemi, na dom, w którym mieszkam i na swoje dzieci, to mi się  zaraz przypomina moje życie przed wojną. Wtedy nie mogłem marzyć o kawałku ziemi, kupić go nie było za co, robiło się w ziemi, ale u kułaka i dziedzica.
    Przyszła Armia Czerwona i jak wiele się zmieniło. Dostałem od Rządu Ludowego kawałek ziemi i gospodaruję na swoim. Wiem, że uzyskałem to dzięki temu, że rząd nasz trzymał się drogi Stalina. Toteż każdy z nas małorolnych chłopów ma dużo do zawdzięczenia Józefowi Stalinowi i będziemy zawsze pamiętać o Jego nauce. Będziemy popierać z całej siły naszą władzę ludową i w pełni wywiązywać się z obowiązków wobec niej.
 
 
Artykuł ukazał się w "TRYBUNIE WOLNOŚCI" w 1953 roku.
Przysłał nam Marcin Ofczar.
 
 
 
 
OD AUTORÓW:
Komizm
3
Bezsensowność
2+
Propaganda
5
Poziom bełkotu
3
Ocena końcowa
3+
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski