Artykuł pt. "Wypowiedź W.Falina w telewizji radzieckiej":

    Pokój na Ziemi wymaga nie tylko deklaracji, lecz także zdecydowanych, konstruktywnych działań wszystkich państw, bowiem nie można ustanowić i zagwarantować pokoju dzięki wysiłkom jednego państwa lub grupy państw - stwierdził w programie nadanym przez telewizję radziecką w sobotę, 28 grudnia, pierwszy zastępca kierownika wydziału informacji międzynarodowej KC KPZR, Walentin Falin.
    Poruszając główny problem współczesności - zagadnienie pokoju - Walentin Falin wskazał na narastanie w chwili obecnej fali propagandy antyradzieckiej i antysocjalistycznej, związanej z wydarzeniami w Polsce. Ta propaganda nie przebiera w środkach. Opiera się ona na jawnych fałszerstwach, zmyślonych liczbach i nie istniejących faktach.
    Walentin Falin wyraził pogląd, że sytuacja w Polsce wyjaśniłaby się i znormalizowała w ciągu minionych dwóch tygodni, gdyby nie ingerowano w sprawy wewnętrzne tego kraju za pomocą audycji radiowych nadawanych za granicą i jeśliby nie kierowano do Polski różnymi kanałami instrukcji, pieniędzy i urządzeń w celu prowadzenia działalności antyrządowej.
    Walentin Falin stwierdził, że rok 1982 może być w Polsce początkiem okresu konstrukty nowego rozwoju. Aby tak się stało, ci, którzy obecnie ingerują w sprawy wewnętrzne Polski, mówiąc o potrzebie nie ingerencji powinni szanować interesy Polski i nie mieszać się do jej spraw wewnętrznych, chodzi bowiem o to, by nie wykorzystywać wydarzeń w Polsce jako pretekstu do zwiększania napięcia międzynarodowego.

 
 Artykuł ukazał się w "GŁOSIE WYBRZEŻA", "DZIENNIKU BAŁTYCKIM", "WIECZORZE WYBRZEŻA" 28 grudnia 1981 roku.
Przysłał nam Jacek Naumiuk.
 
OD AUTORÓW:
Komizm
1
Bezsensowność
3-
Propaganda
2+
Poziom bełkotu
1+
Ocena końcowa
2
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski