Jacek Kuroń
Fragment artykułu pt. "Program społecznego działania":
 
(...) Marksistowska analiza istoty epoki klasowej zawarta w problemie wyobcowania pracy pozostaje po dziś dzień najdoskonalszą syntezą problemu i niestety chyba jedyną próbą pokazania dróg, które doprowadzą do jego rozwiązania, przezwyciężenia. (...)
         
Artykuł ukazał się w "HARCERSTWIE" w 1963 roku.
 
OD AUTORÓW:
Jacek Kuroń został odznaczony przez Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Orła Białego.  :-\
Komizm
4
Bezsensowność
6
Propaganda
2+
Poziom bełkotu
5-
Ocena końcowa
4+
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski