Adam Schaff
Artykuł pt. "Józef Stalin a nauka":
 
    Towarzysz Stalin uczył, że przez zamazanie ostrości walki ideologicznej obiektywizm stara się kontrabandą wprowadzić idee wroga. Szereg wielkich dyskusji naukowych, zapoczątkowanych w ostatnich latach w Związku Radzieckim pod bezpośrednim wpływem i z inicjatywy towarzysza Stalina, dyskusji, które objęły następnie inne kraje, odegrało olbrzymią rolę w rozwoju nauki marksistowskiej i w ubojowieniu oraz upartyjnieniu uczonych - marksistów na całym świecie. Walka przeciw obiektywizmowi w związku z dyskusją filozoficzną, walka przeciw bezideowości w literaturze i sztuce, walka przeciw kosmopolityzmowi, walka przeciw idealizmowi w językoznawstwie, biologii i filozofii, a ostatnio przeciw subiektywizmowi i woluntaryzmowi w pojmowaniu praw rozwoju ekonomicznego - oto kolejne lekcje partyjności i bojowości w nauce, których Wielki Stalin udzielał uczonym radzieckim, a wraz z nimi wszystkim postępowym uczonym na całym świecie. Uczeni polscy pełną garścią czerpali nauki z tych lekcji stalinowskich. Wszystkie kolejne dyskusje w radzieckiej nauce, inicjowane i przeprowadzane przez towarzysza Stalina, odbiły się i u nas głośnym echem, pomagając naszym uczonym w przezwyciężaniu balastu ideologii burżuazyjnej i pchając naszą naukę naprzód. Obecnie, gdy żegnamy naszego Nauczyciela, musimy sobie jednak powiedzieć, że wiele jeszcze pozostało w tej dziedzinie do zrobienia. Wpływy ideologii burżuazyjnej są u nas ciągle jeszcze żywe, a wróg, nawet jeśli został rozbity, nie jest jeszcze dobity. Wysuwając wnioski płynące dla nas z nauki stalinowskiej, musimy pamiętać, że walka z wrogą ideologią - z wszelkiego rodzaju odmianami idealizmu, z subiektywizmem i woluntaryzmem, z obiektywizmem, z  kosmopolityzmem - jest ciągle nakazem chwili dla naszej nauki. I to nie tylko w dziedzinie ideologii - filozofii, ekonomii politycznej, historii itp. - lecz również w dziedzinach najbardziej spokojnych i technicznych. Musimy pamiętać, że każda nauka tak czy inaczej, na tym czy innym swym piętrze, styka się z ideologią i jest wystawiana na obstrzał wroga.
         
Artykuł ukazał się w "ŻYCIU SZKOŁY WYŻSZEJ" w 1953 roku.
 
OD AUTORÓW:
Komizm
2-
Bezsensowność
3
Propaganda
3-
Poziom bełkotu
2
Ocena końcowa
2+
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski