Artykuł pt. "Brutalna ingerencja prezydenta R. Reagana w sprawy polskie":

    Prezydent Ronald Regan, który już wcześniej zrobił nieprzyjazny gest pod adresem Polski przyjmując w Białym Domu dezertera b. ambasadora Romualda Spasowakiego, posunął się obecnie znacznie dalej, poświęcając przemówienie do narodu amerykańskiego wydarzeniom w naszym kraju. Ingerując w sposób nie mający precedensu w polskie sprawy wewnętrzne, pozwolił sobie na negatywne ocenianie zgodnych z Konstytucją posunięć legalnych władz, polskich.
    Nie zawahał się przed próbą wywierania presji na Polskę, zapowiadając szereg restrykcji, które godzą nie tylko w normalne stosunki polsko-amerykańskie, ale i w poziom życia rodzin polskich, albowiem zawiesił wszelkie popierane przez rząd amerykański wysyłanie artykułów rolnych i nabiałowych dla Polski. Wyjątek stanowią jedynie przesyłki płynące - jak to określił - prywatnymi kanałami humanitarnymi. Reagan ogłosił ponadto wstrzymanie odnowienia rządowych gwarancji kredytowych dla banku importowo-eksportowego, zawieszenie przywilejów polskiego lotnictwa cywilnego w USA, zniesienie kwot połowowych na wodach amerykańskich dla polskich rybaków. Zwrócił się też do sojuszników amerykańskich, by zaostrzyli restrykcje w dziedzinie sprzedaży Polsce nowoczesnych technologii. To ostatnie posunięcie nie zostanie zapewne dobrze przyjęte, gdyż już wcześniej sojusznicy amerykańscy w Europie zachodniej nie okazali się skłonni do popierania tej antypolskiej polityki.
    Całe przemówienie okraszone było retoryką przypominającą czasy zimnej wojny. Nie zabrakło też niewybrednych ataków na Związek Radziecki, a nawet gróźb podjęcia kroków godzących w stosunki radziecko-amerykańskie.
    Agencja TASS w zdecydowanym tonie skrytykowała czwartkowe przemówienie prezydenta R. Reagan, w którym zakomunikował o restrykcjach nałożonych na istotne dziedziny stosunków gospodarczych z Polską. "Takie metody - pisze TASS - Stany Zjednoczone zamierzają zastosować wobec suwerennego państwa Polskiej Rzeczypospotej Ludowej tylko za to, że jego kierownictwo, na podstawie swych niezbywalnych praw, podejmuje środki dla ochrony polskich interesów narodowych".
    "Wystąpienie prezydenta USA zostało wykorzystane - podkreśla TASS - do kolejnych oszczerstw na politykę Związku Radzieckiego. Całe wystąpienie Regana utrzymane było w aroganckim stylu, charakteryzowało je traktowanie z góry innych państw narodów".
    Po przemówieniu Reagana - pisze francuski korespondent - komentatorzy telewizji amerykańskiej podkreślali niechęć Europy zachodniej do podejmowania podobnych kroków wobec Polski, z uwagi na swoje związki finansowe i handlowe z europejskimi krajami socjalistycznymi.
  

 Artykuł ukazał się w "GŁOSIE WYBRZEŻA", "DZIENNIKU BAŁTYCKIM", "WIECZORZE WYBRZEŻA" 28 grudnia 1981 roku.
Przysłał nam Jacek Naumiuk.
 
OD AUTORÓW:
Komizm
2+
Bezsensowność
4+
Propaganda
1
Poziom bełkotu
1
Ocena końcowa
2+
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski