Tadeusz Juchełko
Artykuł pt. "Technik":
 
    Kiedy dowiedziałem się o śmierci Józefa Stalina, zgłosiłem się do Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, która jest partią stalinowską.
    Wiem, że Józefa Stalina muszą zastąpić tysiące innych, tysiące młodych wychowanych w nowej epoce, epoce stalinowskiej.
    Nie zapomnę nigdy, że dzięki Związkowi Radzieckiemu, kierowanemu przez Stalina, uzyskaliśmy Polskę Ludową. Ta Polska dała mi możność uczenia się. Zostałem technikiem. Ta Polska zapewniła mi pracę. Pracuję w laboratorium kontroli, którego zadaniem jest badania jakości urządzeń radiowych. Wiem, że przez wstąpienie do partii wzrośnie moja odpowiedzialność produkcyjna i polityczna. Będę pracować lepiej niż dotychczas, aby z naszej fabryki nie wychodziły braki. Będę się starać, aby swoją postawą zasłużyć na miano partyjniaka.
    W pracy mojej i życiu przykładem będzie mi życie i praca Towarzysza Stalina.
 
Artykuł ukazał się w "TRYBUNIE WOLNOŚCI" w 1953 roku.
Przysłał nam Marcin Ofczar.
 
 
OD AUTORÓW:
Komizm
4+
Bezsensowność
2
Propaganda
5+
Poziom bełkotu
2
Ocena końcowa
3+
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski