Fragment artykułu pt. "W kolejce po wodę - deficyt pogłębia się":
 
    Statystycznie co cztery lata mamy w kraju suchy rok. Tym razem aura nie zechciała się dostosować do tej reguły i po raz kolejny mamy suszę... Wody zaczyna brakować w miastach. Powysychały studnie i strumienie na wsiach. Naukowcy są nieubłagani - twierdzą, że susze będą nas nawiedzać coraz częściej. Sprawcą tego jest nie tylko klimat, ale i człowiek. (...)

(...) W tym roku już na wiosnę trzeba było organizować pobory wody w Poznaniu, Gdańsku, Wrocławiu. W ponad 120 miastach wodociągi pracują ostatkiem sił. (...)

(...) Gdy dramatycznie obniża się poziom wody w rzekach, zarządzenia władz lokalnych nakładają na mieszkańców obowiązek ograniczenia zużycia wody do potrzeb wyłącznie domowych. Wprowadzono również limity poboru dla zakładów. Co zatem sprawiło, że do wielu kłopotów doszedł jeszcze jeden - ostry niedobór wody? (...)

(...) Obecna sytuacja nie powinna być dla nas żadną niespodzianką! Prognozy przewidywane od lat przewidywały nadejście takich kłopotów. Ostatnie badania PAN są jeszcze bardziej bezwzględne. O ile nie ograniczymy dalszego wzrostu zużycia i nie przywrócimy właściwych stosunków wodnych, to tuż po roku 1990 grozi brak wody w większości regionów.
    Szybka, nie zawsze licząca się z warunkami geograficznymi ekspansja przemysłu spowodowała, że w roku 1965 zużywaliśmy 7,6 mld m sześc. wody, w dziesięć lat później - 11,9 mld m sześc., zaś w tym roku zużyjemy ok. 16 mld m sześc. Za kilka lat, jak twierdzą naukowcy z PAN, potrzeby kraju równać się będą ilości wody odprowadzanej rzekami do morza.
    Należy przyznać, że mało robimy, by zapobiec ewentualnym skutkom ziszczenia się tej prognozy. A przecież wiemy nie od dziś, że jesteśmy jednym z najuboższych w wodę krajów europejskich.
    Innym, niekorzystnym zjawiskiem jest klimat - nad Polską bowiem ścierają się wpływy klimatu kontynentalnego i morskiego. Toteż nic dziwnego, że pod względem ilości opadów znajdujemy się na 3 od końca miejscu w Europie, zaś pod względem ogólnych zasobów wodnych - na 6. Na statystycznego Polaka przypada 10-krotnie mniej wody niż w ZSRR i USA, 4-krotnie mniej niż we Francji.
    Dodatkowym utrudnieniem jest nierównomierne rozmieszczenie rzek i jezior.  (...)

(...) W co piątym z 730 miast posiadających wodociągi odczuwa się dziś niedobory wody. Ich liczba może się jednak zwiększych na skutek awarii, przeciążenia sieci i braku podstawowych urządzeń oraz części potrzebnych do napraw.
    Trudne dni przeżywają służby w okresie weekendów, kiedy wzrasta zapotrzebowanie na wodę. Nieprzyjacielem sieci wodociągowej stają się wtedy ogródki działkowe. Mimo zakazu podlewania ogródków w ciągu dnia, mieszkańcy miast nie stosują się do tych przepisów. Deficyt wody powiększają właściciele samochodów, nie oszczędzając wody do ich mycia.
    Łagodne metody nie wpływają na poprawienie niekorzystnego bilansu wodnego. Na administracyjny przymus i mandaty nie zdobyły się jeszcze władze żadnego z miast. A szkoda, bo może takie działania przyniosłoby wreszcie skutek. (...)

(...) Z konieczności więc zamiast instrumentami ekonomicznymi, władze usiłują sterować zużyciem wody przy pomocy nakazów. (...)

(...) W kolejce po nowe wodociągi oczekuje wiele miast. Zaczniemy budować nowe ujęcia wody m. in. dla Śląska w Dziećkowicach. Prowadzone są prace, dzięki którym złagodzi się głód wody w Krakowie, Legnicy, Warszawie, Gdańsku, w woj. wałbrzyskim i jeleniogórskim. (...)

(...) Należy zadbać o stopniowe przywracanie 2 i 3 stopnia czystości rzek. (...)

(...) Również przegląd zakładowych programów oszczędnościowych wykazuje, że zapomniano w nich o wodzie - surowcu, który jest w zakładzie prawie za darmo. (...)
 

Artykuł ukazał się w "TRYBUNIE LUDU" w 1983 roku.
 
OD AUTORÓW:
Najlepszą wymówką komunistów na ich nieudacznictwo był... klimat, który "nigdy nam jakoś nie sprzyjał".  ;-)
Komizm
2
Bezsensowność
5+
Propaganda
1
Poziom bełkotu
1
Ocena końcowa
2+
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski