Fragment artykułu pt. "Wspólne troski i cele":
 
(...) - Musimy być konsekwentni w pracy partyjnej. Mamy niepowodzenia - trzeba wyjaśnić ich przyczyny.
 
PZPR-owcy muszą pracować
 
    Katowicka Huta "Baildon" usytuowana w samym centrum miasta, to zakład w dużej już części nowoczesny, choć nie brak tu i starych wydziałów. Takich jak - przykładowo - walcownia bruzdowa czy młotownia. Warunki pracy są zróżnicowane, poziom bezpieczeństwa i higieny pracy również.
- Trudno byłoby - twierdzi I sekretarz KZ PZPR Rudolf Szary - nie dostrzegać tych problemów, które dotyczą w sposób tak bezpośredni wszystkich pracowników. Mimo więc, że sfera ta pozostaje niejako w zasięgu działania związku zawodowego, partii nie wolno obok niej przechodzić obojętnie. Zwłaszcza wówczas, gdy współdziałanie partii i związku zawodowego może przyczynić się do wszechstronnego spojrzenia na sprawę i skuteczniejszego jej załatwienia. (...)

(...) Kolejna sprawa, która jest w toku załatwiania to przegląd kwalifikacji i postaw kadry inżynieryjno-technicznej. Partia chce poznać opinie o tej grupie zawodowej nie tylko od przełożonych. Także, a może nawet przede wszystkim - od podwładnych, brygadzistów, mistrzów, kierowników itp. Ma to ogromne znaczenie dla atmosfery pracy w poszczególnych kolektywach  i stosunków międzyludzkich.
    Na ostateczne wnioski - mówią towarzysze w KZ - jest jeszcze za wcześnie, choć już dostrzec można, że obsada kadrowa jest nie wszędzie właściwa w stosunku do potrzeb, że tu i ówdzie czas inżyniera bardziej absorbują papiery niż produkcja.
    Wszystkie OOP większość swych inicjatyw adresują bezpośrednio do robotników, propagując zasady reformy gospodarczej, konieczność racjonalnego oszczędzania surowców i materiałów, narzędzi - słowem tego, co prowadzi do obniżki kosztów własnych i procentuje zyskiem.
    Tego - rzecz jasna - nie da się załatwić od ręki i raz na zawsze. Stąd troska, by podejmowane działania nie miały znamion akcji czy kampanii, lecz przejawiały się na codzień. Przede wszystkim w postawach samych członków PZPR.
 

Artykuł ukazał się w "TRYBUNIE LUDU" w 1983 roku.
 
OD AUTORÓW:
Trzeba przyznać, że dzisiejsza troska "towarzyszy" z SLD o produkcję nie słabnie...
Komizm
3-
Bezsensowność
4
Propaganda
2
Poziom bełkotu
3
Ocena końcowa
3
Zasady oceny
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski