Fragment życiorysu J. Stalina zamieszczonego w kalendarzu robotniczym:
 
(...) Stalin zawsze dążył do przyjaznego ukształtowania się stosunków między narodem polskim i Związkiem Radzieckim. Gdy po wyzwoleniu Polski spod okupacji niemieckiej odsunięte zostały w Polsce od władzy reakcyjne, antyradzieckie elementy, powstała nareszcie możliwość urzeczywistnienia tej przyjaźni. Stalin poparł w decydujący sposób sprawę powrotu do Polski ziem zachodnich, z jego imieniem na zawsze związane są uchwały konferencji w Poczdamie. W czasie wojny Stalin poparł ideę stworzenia Armii Polskiej w ZSRR. W Stalinie
Polska ma wypróbowanego przyjaciela. Stalin w praktyce i w teorii rozwija naukę socjalizmu. Zajmuje on w tej dziedzinie miejsce obok największych twórców i myślicieli, obok Marksa, Engelsa i Lenina. Opublikowane przez Stalina w r. ub. prace z dziedziny językoznawstwa stanowią doniosły wkład w dalszy rozwój nauki marksistowskiej. Stalin, pogromca barbarzyństwa hitlerowskiego, jest szermierzem pokoju, niepodległości i suwerenności państw zagrożonych przez imperializm oraz przyjaznego współżycia narodów niepodległych.
    Stalin na czele wielkiego obozu pokoju i wolności, przeciwstawiającego się amerykańskim podżegaczom wojennym, którzy chcą rozpętać trzecią wojnę światową dla osiągnięcia panowania nad światem niewzruszenie broni praw narodów do pokoju.
 
Artykuł ukazał się w "KALENDARZU ROBOTNICZYM" na rok 1951.
Przysłał nam Armand Buchta.
 
OD AUTORÓW:
W "słusznym" kierunku kalendarzyk "oświecał" masy robotniczo-chłopskie...
 
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski