List załogi "Ursusa" do Bolesława Bieruta:
 
Drogi Towarzyszu!
    My, robotnicy, technicy, inżynierowie Zakładów Mechanicznych "Ursus", meldujemy Wam z radością, że w dniu 16 kwietnia 1953 r., o godz. 14, wyprodukowaliśmy 20-tysięczny traktor. Jest to nasze wielkie zwycięstwo, z którego jesteśmy dumni – wynik ofiarnej pracy całej naszej załogi. Jest to zwycięstwo naszego socjalistycznego przemysłu, który zapoczątkował i rozwinął produkcję traktorów w Polsce. Jest to zarazem nasz wkład w dzieło zwycięstwa sojuszu robotniczo-chłopskiego w walce o zbudowanie socjalizmu w naszym kraju.
    Tysiące traktorów, które dała Polsce nasza Fabryka, orzą dziś pola w całym kraju, przyczyniają się do wzrostu plonów, do umocnienia spójni gospodarczej między miastem a wsią.
Tysiące naszych traktorów pracuje już na polach spółdzielni produkcyjnych, służąc pracującym chłopom w tworzeniu nowego, lepszego życia.
    Załoga nasza pod kierownictwem Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej pokonała trudności opanowania nowej produkcji i nowej technologii, przezwyciężyła przeszkody na drodze rytmicznego wykonywania rosnących zadań produkcyjnych postawionych przed nami przez nasz Rząd Ludowy.
    Wierni Waszym wskazaniom, dzięki socjalistycznemu współzawodnictwu pracy, w którym uczestniczy olbrzymia większość załogi, wyprodukowaliśmy w I kwartale br. ponad plan 67 traktorów.
    My, robotnicy, technicy, inżynierowie Zakładów Mechanicznych "Ursus", przyrzekamy Wam nie żałować trudu i wysiłku, aby dać naszej Ojczyźnie coraz więcej i coraz lepszych traktorów.
    Przyrzekamy Wam walczyć nieustannie o coraz wyższą wydajność pracy, o pełne wykorzystanie mocy produkcyjnych, o dalszy postęp techniczny, o coraz wyższą jakość naszych traktorów, o obniżkę kosztów własnych naszej produkcji.
    Będziemy dążyć do podniesienia świadomości politycznej i kwalifikacji zawodowych naszej załogi, szkolić nasze młode kadry, będziemy dążyć do tego, aby za przykładem naszych 114 czołowych przodowników, którzy wykonali już zadania przypadające na nich na okres 6 lat, poszły nowe setki robotników naszej fabryki, aby rosła liczba racjonalizatorów i nowatorów produkcji.
    W dniu dzisiejszym postanawiamy, że nasze zobowiązanie wyprodukowania w 1953 r. z zaoszczędzonych materiałów 200 traktorów ponad plan wykonamy przed terminem.
    Pod kierownictwem PZPR uczynimy wszystko, aby z honorem wykonać postawione przed nami odpowiedzialne zadania. Damy Ojczyźnie nowe tysiące traktorów, które utorują drogę zwycięskiemu pochodowi socjalizmu na polskiej wsi.
Niech żyje sojusz robotniczo-chłopski – niewzruszony fundament Władzy Ludowej!
Niech żyje nasza umiłowana Ojczyzna – Polska Ludowa!
Niech żyje nasz ukochany Nauczyciel - Bolesław Bierut!
 
Przysłał nam Mateusz Straszewski.
 
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski