Treść ulotki zrzucanej podczas zamieszek w 1970 r.:
 
DO KLASY ROBOTNICZEJ I LUDZI PRACY W GDAŃSKU!
 
    W dniu wczorajszym i dzisiejszym doszło do naruszenia porządku w zakładach pracy i nieodpowiedzialnych rozruchów na ulicach Gdańska. Demonstracje i zamieszki zostały wykorzystane przez elementy chuligańskie i wichrzycielskie.
    Awanturnicy zaatakowali milicjantów i żołnierzy, którzy bronili porządku publicznego. Dopuszczono się morderstw na funkcjonariuszach milicji i osobach cywilnych. Ponad 150 milicjantów i żołnierzy odniosło rany, w tym wielu bardzo ciężkie.
    W bezmyślnym zaślepieniu podpalano i demolowano budynki publiczne, niszczono samochody osobowe i ciężarowe, magazyny, sklepy i kioski, rabowano alkohol, futra i inne towary. Spowodowano wielomilionowe straty. Te karygodne wystąpienia godzą w interesy ludzi pracy i w interesy państwa ludowego.
    Wobec nieustających agresywnych wystąpień i ataków organy porządku publicznego w obronie własnej użyły broni.
    Władze zdecydowane są użyć wszelkich środków, aby przywrócić ład i porządek oraz zapewnić spokój w mieście i bezpieczeństwo jego mieszkańców. W tym celu organy porządku publicznego otrzymały konieczne rozkazy. Wobec winnych zabójstw i przestępstw będą wyciągnięte surowe konsekwencje.
    W dniu dzisiejszym zarządza się w mieście godzinę milicyjną od godziny 18 do godziny 5 rano w dniu jutrzejszym. Zakazuje się wszelkich zgromadzeń i demonstracji.
 
LUDZIE PRACY GDAŃSKA!
 
    Nie dajcie podburzać się prowokatorom i nieodpowiedzialnym wichrzycielom. Nie Wasze dobro mają oni na celu w nienawiści do władzy ludowej. Waszym kosztem chcą załatwiać swoje brudne sprawy. Niszczyciele i podpalacze marnują dobra, które zbudowaliśmy własną pracą i własnym potem, które są naszą wspólną własnością. W Gdańsku, w którym po straszliwych zniszczeniach wojennych wszystko trzeba było budować od podstaw, każdy zniszczony dom, czy sklep jest tym bardziej dotkliwą stratą.
    Awantury i zamieszki uliczne prowadzą tylko do nieszczęść!
    Wszelkie sprawy, które Was nurtują i niepokoją można omówić jedynie w spokoju na zebraniach w zakładach pracy. Ani władze państwowe, ani władze partyjne i związkowe od takiej dyskusji nie uchylają się. W żadnym wypadku akcje nielegalne, które naruszają ład i porządek w mieście i prowadzą do karygodnych ekscesów nie będą tolerowane!
 
ROBOTNICY I LUDZIE PRACY
 
    Apelujemy do Waszej obywatelskiej świadomości. Wszyscy razem zapewnijmy spokój w naszym mieście, zapewnijmy normalną pracę wszystkich fabryk, zakładów i instytucji. Natychmiastowe przywrócenie ładu i porządku w mieście leży w Waszym interesie.
 
Komitet Wojewódzki PZPR
  Wojewódzka i Miejska Rada Narodowa
Wojewódzka Komisja Związków Zawodowych
 
 Gdańsk, I5 grudnia 1970 r.
 
Przysłał nam Jacek Naumiuk.
 
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski