Leopold Lewin
        NA OTRZYMANIE LEGITYMACJI PARTYJNEJ
 
Kiedyś Waryński, a dzisiaj ty -
Czego więcej: dumy czy radości?
Na śmierć za wolność tysiące szły
I ginęły na stopniach wolności.
 
Otwierasz - zwyczajne słowa,
Druczek z nazwiskiem, pieczęcią,
A krwią je przypieczętował
Buczek i Pięćdziesięciu.
 
Kiedyś oni, a dzisiaj ty -
Czego więcej: dumy czy radości?
Że tak jak oni teraz my
Wznosimy piętra przyszłości.
 
Zgiełk strajków i demonstracji,
Pierś towarzysza salwą rozdarta -
Przyjrzyj się legitymacji:
Walka - Historia - Partia.
 
Każdy dzień nas unieśmiertelnia
W betonie, granicie, stali,
Na sierpach, oskardach i kielniach -
Socjalizm!
 
Wiersz ukazał się w tomiku poezji robotniczej pt. "SERCE NARODU" w 1952 roku.
 
OD AUTORÓW:
Komizm
1+
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski