Mieczysław Kalinowski
NIE MASZ, BRACIE, JAK W KOMUNIE
 
Nie masz, bracie, jak w komunie,
W gronie hartowanych dusz,
Ogień buntu w duszy płonie
Większy od zaciekłych burz.
Nie zgnębią prowoki, szpicle
Ducha, co się w masach tli.
Choć się wścieka zgraja szpicli,
Zwyciężymy jednak my.
 
Refren: Więc naprzód marsz, mimo przeszkody,
Mimo wielu wrogich sił,
Każdy z nas zapałem młody
Walczy, by świat inny był.
My, robocza awangarda,
Wyzwolenia niesiem zew,
Starym czasom - nasza wzgarda,
A za nowe damy krew.
 
W bój idziemy rano, śmiało,
Młoda, zetempowa brać,
Życie nam naukę dało,
W walce potrafimy trwać.
My na naszych posterunkach
Jak żołnierze w boju czas,
Nam nie myśleć o frasunkach,
Gdy się jest na czele mas.
 
Refren: Wiec naprzód marsz... itd.
 
Wiersz ukazał się w tomiku poezji robotniczej pt. "SERCE NARODU" w 1952 roku.
 
OD AUTORÓW:
Komizm
2
| POWRÓT |
 
 _________________________________________
Przewiduję liczne uaktualnienia strony,
więc zajrzyj tu jeszcze kiedyś.
Wszelkie prawa zastrzeżone!
Krzysztof Wasilewski