oswiata.jpg (19738 bytes)

Oświata

Na terenie gminy Sicienko znajduje się 7 szkół podstawowych. Od 1 września 1999 r sześć z nich będzie 6-klasowa, a jedna 3-klasowa. Ponadto z dniem 1 września br. w gminie będą funkcjonować dwa gimnazja w Sicienku i Wojnowie. Łącznie do szkół podstawowych będzie uczęszczało 1050 dzieci, a do gimnazjów 150.

Szkoła Podstawowa w Sicienku

Szkoła Podstawowa w Kruszynie Gmina posiada bardzo dobrą bazę lokalową szkół. Cztery szkoły posiadają sale gimnastyczne, a do 2001 roku dwie kolejne sale zostaną oddane do użytku. Na rozwój bazy lokalowej gmina corocznie przeznacza znaczące środki finansowe. W ostatnim okresie została wykonana piękna elewacja na zabytkowym obiekcie Szkoły Podstawowej w Kruszynie oraz oddano do użytku sale gimnastyczną przy tej szkole.

Ochrona zdrowia
W gminie Sicienko opiekę zdrowotną dla mieszkańców zapewnia Samodzielny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sicienku. W ramach zakładu działają trzy poradnie zdrowia w Sicienku, Kruszynie oraz Mochlu. Opiekę medyczną zapewniają dwaj lekarze stomatolodzy, lekarz rodzinny, pediatra oraz ginekolog. Funkcjonuje także gabinet fizykoterapii oraz laboratorium analityczne. Na terenie gminy jest jedna apteka oraz dwa prywatne gabinety stomatologiczne.