A teraz przyszła kolej na kolejną, jako przedostatnia częśc mojej stronki... . A konkretnie będę chciała w tej części napisać cosik o mojej szkółce, jakieś tam najbardziej charakterystyczne jej cechy (...) :PP A więc chyba wypada zacząć od tego do jakiego teraz uczęszczam typu szkołki... .

Jest to szkoła o tradycyjnym skrócie Lt, czyli Liceum Techniczne o następującym profilu: usługowo-gospodarczym. Obecnie ten typ szkoły znajduje sie w ZSO - Zespole SZkół Ogólnokształcących- im. Macieja Rataja w Strzelach krajeńskich, które jak wiemy znajdują się w województwie lubuskim. Ponadto w ZSo znajdują się jeszcze pozostrałe szkoły, którymi są TG - Technikum Gastronomiczne- oraz profilowane Liceum Ogólnokształcace, w którym są oczywiście udostępnione następujące profile: począwszy od ogólnego, bilogiczno-chemicznego a skączywszy na matematyczno-fizycznym i humanistycznym :)) A więc z tego wynika jak zauważyliście już pewnie, a jak nie, to widac, że jest dość przystępnym asortyment profili, w których można sie kształcic w zależności od tych jakie posiadamy umiejętności oraz jaka jest nasza motywacja do tego czy nawet odpowiednie zaangażowanie :)))

A tak poza tym jeszcze mogę tu wspomnąć, iż pobieram dodatkową naukę w SJO, czyli tłumacząc - Prywatna Szkoła Języków Obcych, gdzie nauczam się języka niemieckiego... . Praktycznie jestem raczej zmuszona tam chodzic dodatkowo jeszcze do szkółki, ponieważ program, który mam realizowany w szkole państwowej, nie jest zbyt obszerny i praktycznie germanista goni za programem, który obowiazuje w danym roczq nauki, a maturka tuż tuż jest i niesety jednak trzeba zdawać język obcy na egazminie dojrzałości... .

A nie raz jakieś tam dodatkowe wiadomości przydają się, bowiem mogę potem je wykorzystac na lekchach w LT... . I tak to po skrocie o mojej szkólce, ale mogę jeszcze jedno dodac, a nie wiem czy to jest aż tak istone czy też nie (...), tak też było po wynikach egazminów wstępnych do szkokly średniej, iż przeniosłam się po dostaniu do Lo o profilu bilogiczno-chemicznego do tej szkoły, gdzie teraz uczeszczam, czyli krótko mówiąc do Lt. warto tu zaznaczyć,iż do tej pory nie załuję podjętej decyzji o przeniesieniou do innego typu szkoły, prawdę mówiąc bardzo się cieszę, że podjęłam właśnie taka, a nie inna decyzje... .Ponieważ jest to typ szkoły, w której sa przedmioty kształcenia zawodowe, przydające się naprawdę teraz obecnie lub będą z pewnoscią potrzebnie w niedalekiej przyszłości; nie trzeba @ll wykuwać na blachę tak jak jest w Lo, ponieważ większość rzeczy jest praktycznie wiadoma, zasięgana z życiu teraźniejszego (...).

Myślę, że jak narazie tyle informacji w tej części stronki jest wystarczająca, bowiem nie sztuka napisać, ale musi też być ktoś kto ma chęć by to przeczytać :))