Bez uprzedzeń
 
 

FRAGMENTY KSIĄŻEK

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

WSTĘP DO BIULETYNU POŚWIĘCONEGO PAŁACOWI KULTURY I NAUKI IM. JÓZEFA STALINA

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

GMACH TEN JEST WSPANIAŁYM DZIEŁEM PRZYJAŹNI MIĘDZY NARODAMI ZWIĄZKU RADZIECKIEGO A NARODEM POLSKIM. WIDOMYM SYMBOLEM WIELKICH PRZEMIAN EPOKI, W KTÓREJ ŻYJE NASZE DZISIEJSZE POKOLENIE. JEST TO SYMBOL ZWYCIĘSTWA I TRIUMFU WIELKICH IDEI SOCJALIZMU. IDEI WIELKICH PRZYWÓDCÓW LUDZKOŚCI: MARKSA, ENGELSA, LENINA I STALINA.

Bolesław Bierut

Po raz pierwszy w dziejach narodu polskiego powstał w naszych oczach gmach, którego kamieniem węgielnym jest historia, który fundamentami swymi mocno tkwi w teraźniejszości, a potężne mury wyrastają w przyszłość.

Zbudowany został ten gmach w miejscu, gdzie niegdyś toczyły się bezładnie czynszowe kamienice. Wyrósł jako trwałe świadectwo nowych czasów, jako wielki obiekt socjalistycznego budownictwa, jako symbol nowej, wolnej od szpetoty i bezładu architektonicznego stolicy. Z jego najwyższych pięter wzrok swobodnie ogarnia ogromną pracę dziesięciolecia. Z jego sylwetką łączą się wspólnym akcentem: piękno dzielnic MDM, ulice Mariensztatu, Stare Miasto, perspektywa trasy W-Z, wielkie osiedla mieszkaniowe, nowe parki i stadiony. Wokół niego rośnie socjalistyczna stolica Polski.

Stanie się on ogniskiem nauki i kultury dla całego kraju. Znajdą w nim swe siedziby czołowe organizacje naukowe, znajdą wspaniałe warunki pracy ludzie nauki.

Z niespotykanym rozmachem zaprojektowane urządzenia kulturalne uczyć będą współczesne i przyszłe pokolenia szacunku i umiłowania piękna. Najwspanialsze tradycje naszej sztuki ludowej ożyły w architekturze i dekoracji jego wnętrz.

Śledziliśmy, dzień po dniu, jak ten niezwykły gmach piął się w górę. Z zapartym tchem obserwowaliśmy zawieszone gdzieś pod niebem, uczepione stalowych konstrukcji, maleńkie sylwetki budowniczych. Widzieliśmy jak radzieckie dźwigi najnowocześniejszej konstrukcji podnosiły się na coraz wyższe kondygnacje budowy. W naszych oczach nagi szkielet obrastał białym ścianami. W naszej obecności, od fundamentów aż po szczytową iglicę rósł Pałac Kultury i Nauki im. Józefa Stalina, który naród radziecki rękami swych robotników, pracą swych inżynierów i techników wybudował dla narodu polskiego. Tylko w narodzie socjalistycznym może się zrodzić tak głębokie i pełne zrozumienie istoty przyjaźni między dwoma krajami, tylko naród socjalistyczny może się zdobyć na tak wspaniały i bezinteresowny tej przyjaźni dowód.

Łączy nas z narodem radzieckim braterstwo broni zrodzone na polach bitew, łączy serdeczna współpraca i pomoc okazywana nam zarówno w trudnych latach odbudowy, jak i dziś, kiedy budujemy u siebie w kraju socjalizm.

Otrzymaliśmy monumentalny dar - Pałac Kultury i Nauki, którego uroczyste otwarcie nastąpiło w dniu 21 lipca 1955 r. Przekazali nam ponadto radzieccy przyjaciele osiedle mieszkaniowe w Jelonkach, w którym mieszkają już polscy studenci. Nawet specjalne dźwigi - wynalazek  radzieckiego inżyniera, po skończeniu swej pracy przy budowie Pałacu, poszły w służbę Huty im. Lenina. Rozdział z żywej księgi przyjaźni między dwoma narodami nie jest zamknięty. Historia pisze go dalej.

Przysłał nam Mateusz Straszewski.

OD AUTORÓW:

 

Komizm 2+
Bezsensowność 2 
Propaganda 4+
Poziom bełkotu 2
Ocena końcowa 3-

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta