Bez uprzedzeń
 
 

HASŁA

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

PRL-OWSKIE HASŁA PROPAGANDOWE

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna
 • Głodne kurczaki nasze, bo Reagan zabrał im paszę
 • Partia ta sama, ale nie taka sama
 • Robiąc lepiej, dajemy więcej
 • Partia - Socjalizm - Wietnam
 • Potępiamy syjonizm
 • Młodzież zawsze z Partią
 • Partia - Naród
 • Za chleb i pracę
 • Wolność - Pokój - Socjalizm
 • Niech żyje KC PZPR
 • Niech żyje komunizm
 • Niech żyje jedność narodu
 • Młodzież wierna partii
 • Jedność narodu - V zjazd PZPR
 • Czynem witamy V zjazd PZPR
 • Zaniesiemy za granice prawdę o Polsce Ludowej
 • Niech żyje braterstwo sportowców całego świata
 • Popieramy politykę pod przewodnictwem I sekretarza KC PZPR - Edwarda Gierka
 • Towarzysz Gierek to nasz wybitny przywódca
 • Towarzysz Gierek - naszym wzorem
 • Towarzysz Gierek - czołowym przywódcą międzynarodowego ruchu robotniczego
 • Niech żyje Niepodległa Zjednoczona Republika Socjalistyczna
 • Niech żyje Międzynarodowa Socjalistyczna Rewolucja
 • Głosowanie Ludowe 30.6.46 - gwarancją dobrobytu, bezpieczeństwa, potęgi kraju i narodu
 • Wzmożona kontrola - dźwignią społecznego zaufania
 • Niech żyje przyjaźń ze Związkiem Radzieckim
 • Nie ma miejsca na Uniwersytecie dla wichrzycieli politycznych
 • Niech żyje towarzysz Wiesław
 • Nasz cel - to socjalizm bez wypaczeń
 • Współzawodnictwo pracy wychowuje nowego człowieka
 • Wszystko dla Ciebie, Ty dla wszystkich
 • Kułaka w oczy kole zasiane wspólnie pole
 • Nie pij! Powierzamy Ci nasze wspólne dobro
 • Wróg Cię kusi Coca-Colą
 • Idee Lenina wiecznie żywe!
 • Lenin żył, Lenin żyje, Lenin będzie żyć
 • Studenci do nauki, literaci do pióra
 • Praca, nauka, spokój
 • Więcej dzieci robotników na wyższe uczelnie
 • Warszawa pracy chce mieć spokój
 • Oczyścić partię z syjonistów
 • Towarzysz Wiesław może liczyć na śląską organizację partyjną!
 • Śląsk i Zagłębie zawsze wierne partii
 • 270 tysięcy komunistów Śląska i Zagłębia gotowych na zew tow. Wiesława
 • Chcemy pracować w spokoju!
 • Uniwersytety ośrodkami nauki, a nie dywersji!
 • Odra-Nysa granicą pokoju
 • Nasz cel - komunizm
 • Linia Partii - linią socjalistycznej odnowy
 • Partia walczy z narodem o lepsze jutro
 • Uważne studiowanie "Horyzontów Techniki" może Ci pomóc w wykonaniu zadań jakie będziesz miał do spełnienia w planie 6-letnim
 • Polski robotnik współtwórcą postępu
 • Polska Ludowa ukoronowaniem tysiącletnich dziejów państwa polskiego
 • Partia - matka nasza
 • Niech żyje nam towarzysz Stalin, co usta słodsze ma od malin
 • Rolniku myj jaja /punkt skupu jaj na wsi/
 • Chcemy żyć i  walczyć w pokoju
 • Komunizm to władza radziecka i elektryfikacja kraju
 • PZPR - partią robotniczą
 • W odpowiedzi na atomy budujemy nowe domy
 • Do dobrobytu! Do socjalizmu!
 • Obronimy pokój
 • PZPR - zawsze z Partią
 • Ambitny program Partii pomostem w XXI wiek
 • Od socjalistycznej odnowy nie ma odwrotu /dworzec PKP w Kielcach, zima 1981/82
 • Dobra i wydajna praca to szpila w serce światowego imperializmu
 • Polska i ZSRR zawsze razem

Propaganda komunistyczna - hasła

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta