Bez uprzedzeń
 
 

GAZETKI SZKOLNE

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

KPP W WALCE Z BURŻUAZYJNYM UCISKIEM I WYZYSKIEM

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Komunistyczna Partia Polski stanowiła w okresie międzywojennym jedyną siłę polityczną, która konsekwentnie reprezentowała interesy mas ludowych, walczyła o obalenie ustroju obszarniczo-kapitalistycznego i dążyła do polepszenia warunków życia ludzi pracy. W walce z burżuazyjnym wyzyskiem i uciskiem KPP stosowała wszelkie dostępne formy i środki walki. KPP - jako jedyna partia polityczna w Polsce - słusznie oceniała, że podstawowe źródło nędzy ludności i słabości ekonomicznej kraju tkwi w ustroju społeczno-ekonomicznym, tj. w kapitalizmie. Dążyła więc do jego obalenia i zastąpienia kapitalizmu ustrojem socjalistycznym. W latach 1918 - 1919 organizowała Rady Delegatów Robotniczych, usiłowała stworzyć z nich zalążek nowej rewolucyjnej władzy. Mimo że próby te nie powiodły się, KPP zdawała sobie sprawę w pełni, że masy pracujące zdolne są obalić kapitalizm i zbudować socjalizm.

KPP organizowała wiele akcji mających na celu zapewnienie pracy dla wszystkich i polepszenie bytu mas pracujących, zapewnienie chłopom ziemi. Jej dziełem było organizowanie licznych strajków i demonstracji, które zmuszały władze i przedsiębiorców do ustępstw. Konsekwentnie broniła interesów mas chłopskich zwłaszcza bezrolnych i małorolnych. Domagała się ziemi dla chłopów bez wykupu, zmniejszania obciążeń podatkowych dla gospodarstw chłopskich. KPP troszczyła się o zabezpieczenie obronności kraju. W hitlerowskich Niemczech widziała zdecydowanego wroga Polski i ostrzegała o groźbie agresji z ich strony. Nawoływała do wejścia na drogę współpracy i sojuszu ze Związkiem Radzieckim. Gdy zaś hitlerowskie Niemcy zaatakowały Polskę, polscy komuniści twardo stanęli w obronie kraju.

OD AUTORÓW:

Komizm 2+
Bezsensowność 2+
Propaganda 4
Poziom bełkotu 3-
Ocena końcowa 3-

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta