Bez uprzedzeń
 
 

GAZETKI SZKOLNE

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

PATRIOTYZM SOCJALISTYCZNY I INTERNACJONALIZM PROLETARIACKI

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Patriotyzm i internacjonalizm to podstawy socjalistycznej świadomości - to najbardziej szlachetne uczucia każdego człowieka. Patriotyzm to miłość Ojczyzny, własnego narodu, dążenie do jego dobra. Współcześnie patriotyzm naszego narodu polega na budowaniu Polski socjalistycznej. Rzetelna praca i nauka, aktywna postawa społeczna, wysokie poczucie współodpowiedzialności za dorobek całego narodu, za losy socjalistycznej Ojczyzny, obywatelski i świadomy stosunek do umacniania obronności kraju są dziś przejawem i miarą patriotyzmu obywateli naszego państwa. Patriotyzm każdego obywatela Polski Ludowej trwale i silnie związany jest z internacjonalizmem. Są to uczucia nierozłączne. Patriotyzm i internacjonalizm naszego narodu są jednak nie tylko pojęciami, problemami współczesnego rozwoju. Cała historia naszego kraju w czasach nowożytnych wiąże się ściśle z walką sił rewolucyjnych. Walce narodów radzieckich zawdzięczamy stworzenie warunków do odzyskania niepodległości przez Polskę po pierwszej wojnie światowej, jak i wyzwolenie kraju spod hitlerowskiej okupacji w latach 1944-1945. Interesy naszego kraju, jego teraźniejszość i przyszłość splatają się nierozerwalnie z interesami bratnich krajów socjalistycznych, a Związku Radzieckiego w szczególności. Ich losy i przyszłość są naszymi losami i naszą przyszłością.

OD AUTORÓW:

Komizm
5
Bezsensowność
4
Propaganda
6
Poziom bełkotu
6
Ocena końcowa
5+

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta