Bez uprzedzeń
 
 

GAZETKI SZKOLNE

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

POŁOŻENIE MAS PRACUJĄCYCH W POLSCE BURŻUAZYJNEJ

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Przedwrześniowa Polska należała do krajów słabo rozwiniętych gospodarczo i o przestarzałej strukturze społecznej. Przeważająca część ludności żyła na wsi. Prawie połowa użytków rolnych należała do 19 tys. obszarników, pozostała część do 3 mln chłopów. W rezultacie na 1 majątek obszarniczy wypadało prawie 700 ha użytków rolnych, na 1 gospodarstwo chłopskie 3-4 ha. Przeludnienie wsi określano na 8 mln ludzi. Przemysł w Polsce był słabo rozwinięty. Fabryki i kopalnie należały w znacznej części do obcych kapitalistów. Płace robotnicze były niskie. Olbrzymia część robotników nie miała pracy. Bezrobocie było wysokie, obejmowało setki tysięcy ludzi zdolnych do pracy. Również znaczna część pozostałej ludności, w dużym stopniu tylko wegetowała, żyła w trudnych warunkach. Brak pracy, niskie płace - analfabetyzm, zwłaszcza na wsi, brak opieki lekarskiej i nędza w każdym zakątku kraju - oto obraz Polski przedwrześniowej - rządzonej przez kapitalistów i obszarników. Dobrobyt był udziałem niewielkich grup ludności - w szczególności obszarników, przedsiębiorców, wyższej administracji państwowej i wolnych zawodów, pracowników posiadających wysokie kwalifikacje, bogatych chłopów itp. W sumie stanowiły one tylko kilkanaście procent ludności. Gospodarka Polski w latach międzywojennych niemal się nie rozwijała. Z każdym rokiem Polska burżuazyjna zajmowała coraz to pośledniejsze miejsce w gospodarce światowej. Przyczyną zacofania gospodarczego i nędzy mas ludowych był ustrój kapitalistyczno-obszarniczy. Niezbędne były radykalne zmiany. Ale klasy posiadające nie godziły się na żadne reformy, np. reformę rolną, które by złagodziły sytuację mas pracujących, a krajowi zapewniły rozwój gospodarki.

Bezrobocie stanowiło w Polsce burżuazyjno-obszarniczej dotkliwą plagę wśród robotników, chłopów i inteligencji zarówno w mieście, jak i na wsi:

Bezrobocie stanowiło w Polsce burżuazyjno-obszarniczej dotkliwą plagę wśród robotników, chłopów i inteligencji zarówno w mieście, jak i na wsi

Bezrobocie stanowiło w Polsce burżuazyjno-obszarniczej dotkliwą plagę wśród robotników, chłopów i inteligencji zarówno w mieście, jak i na wsi

OD AUTORÓW:

Komizm 3-
Bezsensowność 3
Propaganda 6-
Poziom bełkotu 6-
Ocena końcowa 4+

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta