Bez uprzedzeń
 
 

GAZETKI SZKOLNE

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

WALKA Z SANACJĄ I FASZYZACJĄ ŻYCIA SPOŁECZNO-POLITYCZNEGO W POLSCE MIĘDZYWOJENNEJ

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Polska odrodziła się w 1918 r. do niepodległego bytu jako państwo kapitalistyczno-obszarnicze. O kształt ustrojowy nowego państwa toczyła się od pierwszych dni niepodległości ostra walka polityczna między klasą robotniczą a burżuazją, w której zwycięstwo przypadło siłom reakcyjnym. Masy ludowe jednak nigdy nie zaprzestały walki z narzuconym im ustrojem wyzysku i ucisku. Walka ta przybrała szczególnie ostre formy po 1926 r., kiedy to po dokonanym przewrocie przez Piłsudskiego władzę objęła tzw. sanacja. Sanacja reprezentująca interesy i dążenia najbardziej reakcyjnych grup kapitału i obszarnictwa dążyło do faszyzacji kraju. Wyrażało się to w próbach odsunięcia od władzy pozostałych ugrupowań politycznych, prześladowaniu komunistów, stopniowej likwidacji wszelkich swobód i praw demokratycznych. Realizacja tych zamierzeń nie była łatwa. Dopiero w 1935 r. sanacji udało się wprowadzić tzw. konstytucję kwietniową, która zapewniała piłsudczykom niepodzielną władzę. Walka z sanacją prowadzona przez masy ludowe i stronnictwa opozycyjne przybierała różne formy.

Próby odsunięcia sanacji od władzy formalnymi, legalnymi środkami podjęte przez stronnictwa Centrolewu w 1930 r. zakończyły się całkowitym fiaskiem. Groźne dla sanacji były natomiast robotnicze i chłopskie strajki i demonstracje, organizowane w znacznej części przez KPP. Największe natężenie walk z sanacją przypadło na lata 1936-1937. Miały wówczas miejsce ogromne strajki i demonstracje w miastach i na wsi, w których od kul sanacyjnych siepaczy zginęło, zostało rannych i aresztowanych tysiące rewolucyjnych robotników i chłopów.

Polityka sanacji nie tylko przynosiła masom ludowym cierpienia i nędzę oraz szkodziła gospodarce kraju, ale i przyczyniała się do osłabienia obronności kraju i jego izolacji wobec groźby hitlerowskiej agresji. Dążenia mas ludowych do zmiany istniejącego porządku społecznego i ekonomicznego w celu poprawy swego losu były bezwzględnie zwalczane. Tak np. w latach 1936-1937 kilkuset strajkujących robotników i chłopów zostało zabitych, tysiące osadzono w więzieniach.

Gazety wydawane przez KPP i radykalne rewolucyjne ugrupowania polityczne:

Gazety wydawane przez KPP i radykalne rewolucyjne ugrupowania polityczne

Gazety wydawane przez KPP i radykalne rewolucyjne ugrupowania polityczne

OD AUTORÓW:

Komizm 4
Bezsensowność 3
Propaganda 5+
Poziom bełkotu 6-
Ocena końcowa 4+

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta