Bez uprzedzeń
 
 

FRAGMENTY KSIĄŻEK

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

 FRAGMENTY KSIĄŻKI PT. "SZYBKI I HARMONIJNY ROZWÓJ POLSKI LUDOWEJ - PLAN 5-LETNI NA LATA 1961-1965"

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna - "Szybki i harmonijny rozwój Polski Ludowej", Książka i Wiedza, 1961 r.(...) Następnie przyszedł plan 6-letni, który otworzył wielką bitwę o przezwyciężenie wiekowego zacofania naszego kraju, o szybką industrializację, o gruntowe przekształcenie gospodarki i społecznej struktury. Był to plan budowy podstaw socjalizmu. Śmiały i ambitny w swoich celach - a inny w ówczesnych czasach być nie mógł - stawiał wielkie zadania, wymagające ogromnego wysiłku i mobilizacji wszystkich możliwości narodu. (...)

(...) Plany te skoordynowane na zasadzie międzynarodowego podziału pracy, stanowić będą podstawę zwycięstwa socjalizmu w pokojowym współzawodnictwie ustrojów społecznych w dziedzinie wzrostu produkcji oraz podnoszenia stopy życiowej, wiedzy i kultury ludności. Dla Polski oznacza to nie tylko doścignięcie, ale i poważne prześcignięcie w 1980 r dzisiejszego poziomu produkcji i spożycia na jednego mieszkańca najbardziej rozwiniętych krajów Europy zachodniej, takich jak np. Niemcy Zachodnie, Francja, a nawet Wielka Brytania. Przedłożony projekt planu 5-letniego zapewnia właściwe tempo rozwoju i odpowiednie proporcje potrzebne dla osiągnięcia tego perspektywicznego celu, zapoczątkowuje realizację naszych długofalowych zamierzeń. (...)

(...) Przedłożony projekt planu 5-letniego w zasadzie kontynuuje tempo wykonania ostatnich lat poprzedniego planu 5-letniego. Dochód narodowy wzrośnie w ciągu 5-lecia o ok. 40,6 proc., podczas gdy w poprzednim 5-leciu wzrost ten wynosił 40 proc. Wzrost produkcji przemysłowej jest zaplanowany na 52 proc., wzrost osiągnięty w poprzednim 5-leciu wynosił 59 proc. (...)

(...) W okresie tym powinien też wzrosnąć udział krajów socjalistycznych w naszym zagranicznym obrocie handlowym do 64,2 proc. w porównaniu do 62,6 proc. w roku ubiegłym. Jest to związane m.in. z tym, że z krajami socjalistycznymi można rozwinąć planowy międzynarodowy podział pracy, podczas gdy stosunki gospodarcze z krajami kapitalistycznymi podlegają trudnym często do przewidzenia fluktuacją koniunkturalnym. (...)

(..) Dynamika wzrostu ilości trwałych dóbr konsumpcyjnych przypadających na 1000 mieszkańców kształtuje się następująco:
- pralki elektryczne z 47,3 do 124,7
- telewizory z 15,4 do 63,8
- radioodbiorniki z 136 do 189,4
- rowery (bez dziecięcych) z 128,5 do 194,6
- motocykle i skutery z 25,4 do 44,8. (...)

(...) Tak szybkie tempo rozwoju produkcji przemysłowej w naszym kraju stało się możliwe dzięki wykorzystaniu walorów naszego ustroju społeczno-ekonomicznego, dzięki wysiłkowi narodu, a przede wszystkim klasy robotniczej, w oparciu o wzajemną pomoc krajów socjalistycznych, zwłaszcza zaś dzięki wszechstronnej pomocy Związku Radzieckiego. (...)

(...) Nowy projekt planu 5-letniego dość szeroko uwzględnia możliwości, jakie daje pogłębianie współpracy gospodarczej i wzajemnej wymiany handlowej między krajami socjalistycznymi. Jest to szczególnie ważne, gdyż dotychczas ta rezerwa szybkiego rozwoju gospodarczego w naszym kraju, a zarazem powiększenia osiągnięć systemu socjalistycznego w pokojowym współzawodnictwie ekonomicznym z kapitalizmem - nie była wykorzystana w dostatecznym stopniu. (...)

Przysłał nam Michał Rułka.

OD AUTORÓW:
Największym problemem PRL-u w dziedzinie gospodarki było to, że przeciętny obywatel mógł tylko czytać o kolejnych rekordach w produkcji, ale bardzo często, niestety, nie mógł doświadczyć nabycia produktu finalnego...

 

Komizm 4
Bezsensowność 3 
Propaganda 5
Poziom bełkotu 1+
Ocena końcowa 3+

Zasady oceny

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta