Bez uprzedzeń
 
 

PRZEMÓWIENIA

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

FRAGMENTY PRZEMÓWIEŃ TOW. WŁADYSŁAWA GOMUŁKI

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Na 1 Maja:

(...) Sprawa w tym tkwi, że kościół, episkopat, szczególnie kardynał Wyszyński przeciwstawia chrzest Polsce Ludowej i kardynał Wyszyński dalej mówił. Mówił konkretnie 3 stycznia w Gnieźnie. Mówił w ten sposób... My niestety musimy nagrywać jego kazania...  Prawda... Musimy wiedzieć... Ja mam jego kazanie nagrane. I... O tak powiada: /tu przytacza kazanie, które kończy się zdaniem Wyszyńskiego: "Będziemy zaświadczać o naszej obecności w świecie chrześcijańskim i katolickim jako przedmurzu chrześcijaństwa"/. A co to jest - towarzysze - przedmurze? To trzeba by sobie postawić pytanie: A co jest za tym murem? Za murem Związek Radziecki! Za murem - jak by powiedział kardynał Wyszyński - jest bezbożny ateizm, komunizm. /teraz Gomułka uderza głośno ręką w stół/ I my przedmurze, my Polskę będziemy wiązać z Zachodem, bo nam to i owo...  to i owo nam. Wy macie politykę, macie stanowisko polityczne, macie linię polityczną, którą nam chcą narzucić. Nie nam! Nam nie narzucą. Narodowi też nie narzucą. W tej sprawie nigdy nie uwierzę biskupom polskim, którzy milczą na nasze zarzuty! /rozlegają się oklaski/


Na 1 Maja:

(...) Dla 1/3 części ludzkości globu ziemskiego socjalizm stał się praktyką dnia codziennego, a dzień I Maja radosnym, ogólnonarodowym świętem mas pracujących - pełnoprawnych gospodarzy swojej ojczyzny. (...)


Na 1 Maja:

(...) Naszych braci klasowych we wszystkich zakątkach świata pozdrawiamy w tym dniu I maja rewolucyjnym, socjalistycznym wezwaniem: "Proletariusze wszystkich krajów łączcie się!". To hasło rzucone z górą sto lat temu, zawołanie Marksa i Engelsa zawiera w sobie cały program wyrażający najgłębsze interesy wszystkich pracujących. Muszą się łączyć proletariusze wszystkich krajów, aby na całym świecie znikł wyzysk i ucisk człowieka przez człowieka i aby wcielić w życie odwieczne, lecz tylko w ustroju socjalistycznym możliwe do zrealizowania ideały sprawiedliwości społecznej, braterstwa ludzi i równości narodów.


Po zamieszkach marcowych w Warszawie w 1968 r.:

(...) /Gomułka cytuje wiersz Mickiewicza/

"Nie dziw, że nas tu przeklinają, wszak to już mija wiek,
jak z Moskwy w Polskę nasyłają samych łajdaków stek."

Te zwłaszcza strofy, odpowiednio wyreżyserowane były przyjmowane przez część widowni demonstracyjnymi oklaskami. Mickiewicz nie był i nie będzie sztandarem reakcji! (...)

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta