Bez uprzedzeń
 
 

PRZEMÓWIENIA

 
Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Fragmenty książek
Propaganda komunistyczna
Artykuły prasowe
Propaganda komunistyczna
Liryki robotnicze
Propaganda komunistyczna
Gazetki szkolne
Propaganda komunistyczna
Przemówienia
Propaganda komunistyczna
Hasła
Propaganda komunistyczna
Różne
Propaganda komunistyczna
Ankieta / Wyniki
Propaganda komunistyczna
O autorach
Propaganda komunistyczna
Księga gości
Propaganda komunistyczna
Linki
Propaganda komunistyczna

FRAGMENT PRZEMÓWIENIA TOW. WŁADYSŁAWA KOWALSKIEGO

Propaganda komunistyczna

Propaganda komunistyczna

Na Kongresie Ruchu Ludowego:

(...) Rozbicie ruchu ludowego było dziełem burżuazji i obszarnictwa - wrogów chłopskich mas pracujących. Dziś, gdy masy pracujące pod przewodem klasy robotniczej rozbiły burżuazję  i obszarnictwo jednoczymy ruch ludowy na zawsze, albowiem nie ma sił, które potrafiłyby dokonać nowego rozbicia ludowego. Warunkiem naszej trwałej jedności jest również wspólna nam wszystkim postawa ideologiczna zdobyta w ogniu walki z mikołajczykowską reakcją i burżuazyjnymi naleciałościami ideologicznymi w ruchu ludowym. Nasze Zjednoczone Stronnictwo Ludowe podejmie jeszcze silniej walkę o usunięcie krzywdy i wyzysku na wsi, o zbudowanie Polski, w której nie będzie już nigdy krzywdzicieli i pokrzywdzonych, nie będzie bogaczy i biedaków. (...)

 

Propaganda komunistyczna

SERWIS STOWARZYSZONY Z BEZ UPRZEDZEŃ

Propaganda komunistyczna

Bez uprzedzeń

Licznik

Propaganda komunistyczna - strona główna
Propaganda komunistyczna
Portrety towarzyszy
Portrety towarzyszy

Plakaty
Plakaty

Bądź czujny - napisz!!!

stat4u

Bez uprzedzeń

Propaganda komunistyczna

Poczta